Spjutspetskompetens inom Visionteknik

Med hjälp av visionteknik kan man öka såväl produktivitet som produktkvalitet för att i slutändan nå en bättre ekonomi. Visionsystem kan till exempel lösa monotona arbetsmoment såsom kvalitetsavsyning och produktionsövervakning. Robotguidning är en annan mycket vanligt applikation där visionsystemet blir robotens ögon och kan tala om för roboten var den ska plocka gods.

Visionteknik innebär att man låter en kamera ta en bild som sedan behandlas och analyseras i en särskild mjukvara. Där kan man utföra operationer såsom mätning, närvarokontroll, räkna antal förekomster av objekt, läsa text samt streck- och datamatrixkoder, med mera.

När man sätter ihop ett visionsystem är det flera viktiga moment att ta hänsyn till. Den viktigaste delen är bildtagningen, som i första hand kan delas upp i val av kamera, optik och belysning. Ju bättre bilden framhäver de egenskaper man vill kontrollera, desto mindre arbete behöver man lägga på nästa steg, bildanalysen. Där utför man de mätningar, kontroller, sökningar etc. man vill göra. I de flesta fall är bildanalysen underlag för åtgärder såsom bortsortering, robotguidning, bearbetning eller liknande. Det är vanligt att visionsystemet kommunicerar med överordnad logik som till exempel PLC som i sin tur styr annan utrustning.

Det finns olika plattformar för visionsystem och vi ser till att du får den lösning som är bäst för din applikation. Lite förenklat kan man säga att det finns följande plattformar:

  • Visionsensorer: En kamera som oftast har låg upplösning (sällan mer än 640 x 480 pixlar) och har en integrerad logik som gör att den efter konfigurering inte behöver vara kopplad till PC. De flesta har en tämligen begränsad uppsättning verktyg, som i första hand är inriktade på närvarokontroll.
  • Smartkameror: Lite förenklat en kamera med integrerad PC och kan därmed köras helt fristående utan koppling till annan logik. Kan fås med hög upplösning (i dagsläget 5 Megapixel). Har oftast en stor uppsättning verktyg och kan göra betydligt mer avancerade inspektioner än en visionsensor. Är lämplig för mätning och robotguidning. Smartkameror är förhållandevis dyra och långsamma jämfört med PC-baserade system, men är lättare och snabbare att programmera. De erbjuder också en kompakt lösning som oftast är kostnadseffektiv i applikationer där det endast krävs en kamera.
  • PC-baserade visionsystem: Här kopplar man en eller flera ”dumma” kameror, utan intern logik, till en PC. I datorn har man en mjukvara som utför inspektionerna. Ett PC-baserat visionsystem har mer beräkningskapacitet än en smartkamera och ger även tillgång till mer avancerade funktioner, men kräver å andra sidan lite mer utvecklingstid. Det är oftast mer lämpligt och kostnadseffektivt med PC-baserade system om man behöver flera kameror i sin applikation eller om det rör sig om repetitiva installationer.

 

Visionvärlden är inte platt
Tredimensionella visionsystem öppnar helt nya möjligheter att kontrollera och identifiera form, volym och position hos dina produkter. Det finns flera olika tekniker för 3D-vision, där lasertriangulering och stereo vision är de vanligast förekommande. Systemen är, så gott som alltid, PC-baserade med en eller flera kameror. I mer krävande applikationer använder man särskilda 3D-kameror istället för traditionella 2D-kameror.

3D-bild visad i ett visualiseringsprogram. Färgerna representerar olika höjddata.

 

Vad erbjuder Mabema?
Som systemintegratör av visionsystem levererar vi både enstaka produkter och kompletta lösningar med lämpligaste kombination av system, kameror, optik och belysning integrerat med kundens hanterings- eller produktionsutrustning.

Totalansvar inklusive maskinleverans
Mabema levererar inte bara kompletta visionsystem utan även hela maskinlösningar inklusive design, mekanik, el och styrsystem. Vi har ett väl fungerande nätverk av olika kompetenser inom nämnda områden, de flesta lokalt förankrade i Östgöta- och Smålandsregionen vilket underlättar och stödjer samarbetet till gagn för kunden.
Ett exempel på komplett maskinleverans ses nedanför i form av en unik sorteringsmaskin för ”chokladpollys” till Cloetta Fazer. Maskinen grovsorterar och matar fram Pollys till de fem avsyningsstationerna. Avsyning sker med hjälp av tre kameror per station och hela systemet styrs via ett rack av industri PC:s. Maskinen sorterar 100 Pollys/sek. baserat på färg, form och storlek.

Vår Pollysorteringsmaskin.

 

Mabema Visionlab
I vårt eget visionlab har vi investerat i modern testutrustning för att alltid kunna erbjuda snabba och pålitliga förstudier åt våra kunder. Vi har smartkameror och GigE-kameror med olika upplösningar samt särskilda kameror för 3D-applikationer. Detta tillsammans med en stor uppsättning belysningar, optik, laser, datorer, elektronik/mekanik mm.

Interiörbild från vårt lab.