Om Vision

vision img

MED VISION MOT NOLL FEL

Våra produkter och tjänster utvecklas mot en vision - noll fel. Vi hjälper er att höja er produktkvalitet och produktivitet samtidigt som era kostnader för reklamationer minskar.

Som systemintegratör av visionsystem erbjuder vi kostnadseffektiva helhetslösningar inom automatisk avsyning. Med visionsystem kan man göra allt från enkel kontroll av närvaro/frånvaro till detektering och verifiering av svåra mönster och komplicerade strukturer. Med ett visionsystem ges möjlighet att automatisera ett flertal kritiska delar i en produktionskedja.

Vi levererar i första hand kompletta visionsystem med funktionsåtaganden men kan även leverera nyckelfärdiga maskiner. Det senare med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners. Utöver detta åtar vi oss gärna uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar.

Produkter

 btn-ammunition  btn-gjutporer

Applikationsområden

3D Mätning 3d kvalitetskontroll Vision | Robot
Robot | Vision Mätning ytavsyning
Närvarokontroll kvalitetskontroll OCR OCV Datamatrix Barcode

Support

Vid supportärenden, ring 0735-15 37 59 eller maila support@mabema.se

Vid fjärrsupport använder vi Teamviewer.