Ytavsyning

På samma sätt som man ibland vill kontrollera närvaro av något vill man ibland försäkra sig om dess frånvaro. En typisk sådan är ytavsyning där man på en mer eller mindre plan yta vill kontrollera att inga defekter uppkommit i processen.

Ett applikationsexempel är detektering av gjutporer. Hos AGCO Power Oy, som tillverkar motorer för jordbruksmaskiner, har vi installerat ett system för detektering av gjutporer i cylinderhuvuden. Där avsynas ovansidan av cylinderhuvudet för att detektera porer och på undersidan mäts position och diameter på samtliga borrade hål. Läs gärna mer om detta i vårt datablad, pdfDetektering av gjutporer.pdf

ch zoom web

 

Det är inte nödvändigt att ytan är plan för att möjliggöra kontroll. Hos Norma Precision, som tillverkar ammunition för jakt och sportskytte, har vi varit delaktiga i framtagandet av ett system som kontrollerar ytan på patronhylsor.

ytavsyning_hylsa_big

Patronhylsa

Genom att rotera patronhylsan framför en linescankamera kan få hela mantelytan i en och samma bild.

ytavsyning_linescan_big

Hylsan roterar vid bildtagning.

På hylsorna vill man detektera bucklor och repor.
I bilderna nedan ses mantelytan på hylsan, vars öppning är till vänster i bilderna.

ytavsyning_normavision1_big

Bilder på hylsor från visionsystemet. Bucklorna framträder tydligt som vita områden.