Vision | Robot

Att använda ett visionsystem för att guida en robot är en mycket vanlig lösning inom industriautomation. En variant på detta är att vända på rollerna och låta roboten guida visionsystemet. Många produkter är komplexa till sin form och är därför svåra att avsyna med fast monterade kameror. Genom att låta en robot förflytta kameran till de positioner som ska avsynas kan man avsyna närmast oändligt antal positioner med en enda kamera.

3D-mätning med hjälp av lasertriangulering kräver att endera objekt eller kamera rör sig. Om det inte finns någon kontrollerad rörelse av objektet kan man istället flytta på kameran med hjälp av robot. Återigen är detta särskilt praktiskt om objektet har en komplex form som inte medger en linjär rörelse i en riktning.

vision_robot2_big

Robot med visionsystem. I robotnosen sitter både en 2D- och en 3D-kamera monterad.