OCR / OCV & Datamatrix / Barcode

Många produkter märks med till exempel text eller kod för att ge produkten ett eget ID vilket möjliggör till exempel spårbarhet. Detta förekommer både inom industri- och konsumentprodukter. Det är praktiskt att använda visionsystem för läsning av text och kod då man i många fall kan kombinera läsningen med andra kvalitetskontroller som visionsystemet kan utföra.

OCR – Optical Character Recognition – handlar om läsning av text i en bild. Ett exempel är läsning av så kallade ”Date/Lot”-koder som är vanliga på läkemedelsförpackningar. OCV – Optical Character Verification – har en ytterligare function jämfört med OCR. Utöver textläsningen görs även en gradering av textens kvalitet.

ocr_ocv_text_big

OCR på stansad text.

Streckkoder finns på mer eller mindre varje konsumentförpackning. De förekommer fortfarande inom industrin även om de minskar till förmån för datamatrix, som bland annat medger robustare läsning.

ocr_ocv_datamatrix_big

Datamatrix-läsning.

Mabema har levererat ett visionsystem som läser ”vanliga” streckkoder (EAN13) på livsmedelförpackningar. Systemet läser streckkoder på ark som är ca 300 x 300 mm. Koderna kan sitta var som helst på arket. Systemet läser streckkoder på 30 ark per sekund.

ocr_ocv_barcode_big

Kodläsning på livsmedelsförpackning.