Närvarokontroll

Närvarokontroll är en klassisk och ofta relativt enkel kontroll som är lämplig för visionsystem. Exempel på applikationer är närvaro av ett tryck eller detaljkontroll av ett större montage. I en del fall kan man lösa närvarokontroller med enklare visionsensorer medan det i andra fall krävs avancerade PC-baserade visionsystem.

Euroform, i Tranås, formsprutar plast och sätter ibland även samman flera detaljer till större montage. Ett exempel på ett montage är en förvaringslåda till en lastbil. Mabema har levererat ett visionsystem som på nio positioner kontrollerar att detaljer är korrekt monterade.

nrvarokontroll_plastlda1_big

nrvarokontroll_plastlda2_big

 Förvaringslåda. 

 Förvaringslåda sett från visionsystem.

Ett exempel på ett mer avancerat visionsystem för närvarokontroll, eller i detta fall frånvarokontroll, är ett system för kontroll av komponenthäng på en conveyer för ett robotautomatiserat måleri. Systemet kontrollerar de delar som ska lackeras hänger rätt på conveyern. Om de inte gör det kommer roboten sannolikt att krocka med komponenterna. Här kontrolleras frånvaro av komponenter runt en zon som är specifik för varje program. Totalt används ca 200 olika program.

pdf Läs mer i datablad

nrvarokontroll_conveyer1_big nrvarokontroll_conveyer2_big

Conveyer med truckdetaljer för lackering.

Conveyer sett från visionsystem.