Mätning

Kontrollmätning av detaljer är en klassisk visionapplikation. Det är också ett moment som är mycket tacksamt att automatisera då manuell mätning både är monotont och tidsödande. Det är också möjligt att få en mycket hög noggrannhet vid mätning med visionsystem. Det är naturligtvis många parametrar som spelar in, framförallt storleken på objektet som ska mätas, men noggrannhet ned mot en hundradels mm är möjligt i många fall.

Ett exempel på mätning är en applikation hos AGCO Power, Linnavuori, Finland där vi mäter ett 40-tal gjutna och bearbetade hål i ett cylindhuvud. Varje håls position och diameter mäts och kontrolleras mot börvärde och invidiuellt ställbar tolerans.Typiskt har gjutna hål större toleranser än bearbetade hål. Mätnoggrannheten i applikationen är ca 5/100 mm. Systemet är PC-baserat med en linescan-kamera som sveper över cylinderhuvudet, som placeras i inspektionsenhet av robot.

 

ch measure web  inspection unit web
Cylinderhuvud. Inspektionsenhet.