3D-mätning

Mätning i 3D innebär att man att utökar den vanliga bildinformationen (x,y) till att även ha djupinformation (z). För mätning i 3D är lasertriangulering den dominerande metoden. Man kan nå mycket hög noggrannheter med lasertriangulering. Naturligtvis har mätobjektets beskaffenhet en stor inverkan men praktisk noggrannhet på 1/100 mm är fullt möjlig.

Ett exempel på ett lite annorlunda visionsystem vi levererat är ett system för tjockleksmätning. Systemet mäter tjocklek på en kant på ett kartongark. Arket viks och svetsas sedan ihop till en förpackning av mjölkförpackningstyp. Mätningen sker genom att ta ut en höjdprofil på kantens undersida och en på översidan. Dessa två individuella mätningar är kalibrerade i samma rymd och man därför ta ut avståndet (tjockleken) mellan de två höjdprofilerna. Mätningen har en noggrannhet på 1/100 mm och görs på ett ca 50 mm brett synfält. Hastigheten i maskinen är upp till 30 ark per sekund och under denna sekund hinner systemet utföra 1000 tjockleksmätningar (linjer).

3d-mtning_tjockleksmtning_big

Mätuppställning.

3d-mtning_tjockleksmtning2_big

3D-representation av arkets kant. Ovansidan till vänster och undersidan till höger.