3D-kvalitetskontroll

En del kvalitetskontroller låter sig inte göras med vanlig 2D-vision. Den vanligaste anledningen är att applikationen helt enkelt kräver data i tre dimensioner. En annan anledning kan vara att materialet varierar mycket i utseende över tid och att mätning i 3D helt enkelt ger en robustare inspektion.

Mabema har hos Prestando i Trelleborg installerat flera system för kontroll av tryckmärken i motorflänsar. Tryckmärkenas djup är en kritisk parameter för sorteringen, vilket för att visionkontroll i 3D är nödvänding. Systemet bygger på lasertrianguleringsteknik och har en mätnoggrannhet på 0,01 mm i X, Y och Z.

3D_kvalitet_flans1000

Motorfläns

3D_kvalitet_tryckmarke1000

Tryckmärke i 3D-bild. Färgen representerar djup.