Mabema RobotVision

robotvision

RobotVision är en komplett verktygslåda för visionbaserad materialhantering. Produkterna är var för sig världsledande i termer av teknikhöjd, prestanda och pris. Samtliga produkter är i första hand ämnade för palltömning. Bin Pickern är huvudprodukten för plock av helt osorterat gods direkt ur pall. Om godset är någorlunda sorterat är Trackern ett enklare alternativ. Om inte plockning direkt ur pall är ett alternativ så erbjuder vi även klassisk palltömning där godset välts ut på och plockas från band.

Mabema samarbetar med några utvalda ledande robotintegratörer som erbjuder helhetslösningar där RobotVision är en viktig hörnsten. För att utreda vilken RobotVision-produkt som lämpar sig bäst för er så erbjuder Mabema alla kunder fria förstudier i vårt välutrustade testcenter.

 

Bin Picker Tracker Finder