Finder

Mabema Finder är lösningen för traditionellrobotguidning där detaljerna befinner sig i ett och samma plan. Exempel på typiska applikationer är plockning från transportör eller välsorterat men ej fixturerat gods från pall. I den traditionella Finder 2D fås position i x, y samt rotation.

Finder Finder

 

Finder kan även fås med stöd för 3D som ger information i sex axlar. Det klarar alltså även att definiera detaljens höjd och dess rotation i rymden. Ett exempel på applikationer som är lämpliga för Finder 3D är avplockning av sorterat gods från pall där man behöver kontroll på djup och rotation i rymden. Ett annat applikationsexempel är lokalisering av detaljer som hänger i conveyer. Nedan visas exempel på låsning av detalj i 3D.

Finder 3d

Konfigurering av systemet görs i ett grafiskt operatörsgränssnitt och medger mycket snabb och enkel installation. Det är även enkelt att lägga till nya produkter. Byte mellan olika produkter kan göras både genom operatörsgränssnittet och genom direkt kommunikation med roboten.

Finder Finder

Systemet består av mjukvara, dator, kamera, optik och kablage och kompletteras sedan med lämplig belysning. Stöd finns för såväl ABB- som KUKA-robotar. Integration med andra robotar kan också lösas.

pdf Mabema Finder [Svenska]

pdf Mabema Finder [English]