Bin-Picker

Bp2

Mabema Bin Picker 2.0 är en världsledande produkt för robotplockning av osorterat gods direkt från pall. Detaljerna kan ligga helt fritt orienterade i emballaget, även i höjdled, vilket innebär att separerande mellanlägg mellan detaljlager inte behövs. Dessutom krävs varken palltippar, bandtransportörer eller annan mekanisk utrustning. 

 

Bin Picker 2.0 bygger på laserbaserad visionteknik och detta medför att det klarar detaljer som traditionell kontrastbaserad visionteknik har svårt för, beroende på stora variationer i detaljernas ytor eller känslighet för omgivande ljus. Exempel på sådana detaljer är gjutgods, smidesdetaljer och produkter med komplexa former.

Bin-picker

Bin Picker 2.0 är en färdig enhet med enkel installation och kopplas snabbt in mot robot. Systemet har stöd för integration med ABB-, KUKA- och Motomanrobotar. Systemet är flexibelt och medger snabb omställning vid produktbyte. Tack vare det mycket operatörsvänliga grafiska gränssnittet är det också mycket enkelt att lägga till en produkt eller nytt greppverktyg. Såväl produkt som greppverktyg importeras enkelt som 3D-CAD. Byte mellan olika produkter görs genom direkt kommunikation med roboten.

Exempel på applikation: Plockning av VVS-ventiler

Plock av kugghjulsämnen och kort demo av konfigurationsgränssnitt

Mabema Bin Picker 2.0, korta fakta:

  • Plockning av osorterat gods i storleksordningen 1 dm3 från pall.
  • Löser palltömning utan mekanisk utrustning.
  • Robust mot omgivande ljus och produkters ytvariationer.
  • Kostnadseffektiv lösning.
  • Tar mycket liten golvyta i anspråk.
  • Snabb omställning vid produktbyte.
  • Lätt att lägga till nya produkter och verktyg.

DATABLAD

pdf Mabema Bin Picker 2.0 [Svenska]

pdf Mabema Bin Picker 2.0 [English]