2 x Finder-installationer

Under sommaren har Mabema installerat två Finder-system hos ledande tillverkare av tunga fordon. Det ena ett tradionellt 2D-system och det andra ett 3D-system baserat på stereo-vision.

Support

Vid supportärenden, ring 0735-15 37 59 eller maila support@mabema.se

Vid fjärrsupport använder vi Teamviewer.