Mabema AB

Mabema Vision Nuclear Wood

Med kamerateknik och avancerad bildbehandling som gemensam nämnare bedriver vi verksamhet inom fyra olika affärsområden.

RobotVision

Vi levererar visionbaserade system för materialhantering, i första hand ämnade för palltömning.

Vision

Vi erbjuder företag i tillverkningsindustrin kostnadseffektiva helhetslösningar inom automatisk avsyning.

Nuclear

Vi utvecklar och säljer produkter som underlättar hantering och mätning av kärnbränsle och andra delar i en reaktorbassäng.

Wood

Vi utvecklar och säljer produkten GPV för automatisk inmätning av virkestravar på lastbil.


Vi levererar i första hand kompletta visionsystem med funktionsåtaganden men kan även leverera nyckelfärdiga maskiner. Det senare med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners.

Utöver detta åtar vi oss gärna uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar.