Mabema
RobotVision - Visionbaserad materialhantering. Vi levererar system för materialhantering i första hand ämnade för palltömning. Vision - Kameror och bildbehandling. Vi erbjuder företag i tillverkningsindustrin kostnadseffektiva helhetslösningar inom automatisk avsyning Nuclear - Strålningsresistent kamerateknik. Vi utvecklar och säljer produkter som underlättar hantering och mätning av kärnbränsle och andra delar i en reaktorbassäng. Wood - Lastvolymberäkning på väg. Vi utvecklar och säljer produkten GPV för automatisk inmätning av virkestravar på lastbil.© 2013 Mabema AB | Sweden | +46 (0) 13-15 37 00 | info@mabema.se | Läs mer om Mabema AB